projekty_logo

Wroć

Projekty

OSIEDLE MIESZKANIOWE
Łódź

17.


Projekt wykonany w ramach studiów podyplomowych na kierunku „Urbanistyka i planowanie przestrzenne”. Główną ideą w projekcie nowych zabudowań była rewaloryzacja i możliwość udostępnienia naturalnych elementów krajobrazu wiejskiego, takich jak dolina rzeczna wraz z dwoma stawami i roślinnością naturalną. Stąd nowa zabudowa przybrała formę zespołów nawiązujących do zabudowy zagrodowej. Każde z powstałych gniazd zabudowy zaakcentowano wysoką roślinnością (solitery, szpalery drzew). Wzdłuż doliny wyznaczono tereny zieleni naturalnej z biegnącą wzdłuż cieku ścieżką pieszo-rowerową. Wokół osiedla wyznaczono punkty widokowe na okolicę, które ze względu na wprowadzone tam dające cień drzewa stały się również punktami odniesienia w krajobrazie otwartym.