projekty_logo

Wroć

Projekty

OGRÓD W DOLINIE RZEKI
Łódź

13. PRYWATNE duże

Powierzchnia – 1,3 ha


Nowoczesna architektura domu została skontrastowana z naturalną roślinnością doliny rzecznej. Bogate gatunkowo zadrzewienia i zakrzewienia dopełniono rodzimymi gatunkami krzewów, które nawiązują do naturalnych zakrzewień śródpolnych. Myślą przewodnią projektu stała się ścieżka z płyt betonowych, przedłużona w formie drewnianych podestów na część leśną. Wskazuje ona jeden z możliwych kierunków spacerowania po ogrodzie, pełniąc jednocześnie funkcję ścieżki rowerowej dla najmłodszych mieszkańców. Zlokalizowana na jej końcu nowoczesna altana daje możliwość spojrzenia na dom i ogród z innej perspektywy: nad horyzontalną bryłą budynku dominują wysokie drzewa w części frontowej, a jej przedpole tworzą rabaty z traw ozdobnych i krzewów liściastych odpowiednich do podmokłego siedliska. Zaprojektowana w tej części wyniesiona rabata skutecznie zasłania kontrastujące sąsiedztwo.