projekty_logo

Wroć

Projekty

OGRÓD TARASOWY
okolice Lublina

12. PRYWATNE duże

Powierzchnia – 6400 m²


Działka znajdująca się na stoku ze spadkiem w kierunku wschodnim posiadała jeszcze jedno silne uwarunkowanie – drzewostan złożony w 100 % z brzozy brodawkowatej. Z jednej strony niewątpliwy atut ogrodu, z drugiej wyzwanie do stworzenia takiej kompozycji, która w maksymalnym stopniu wykorzystałaby walory działki. Propozycja zakładała wykonanie murków kamiennych z lokalnego surowca, które wyodrębniłyby tarasowe wnętrza o różnym przeznaczeniu. Drzewostan wzbogacono zimozielonymi grupami ze świerka pospolitego, które prowadzą wzrok wzdłuż działki umożliwiając dalekie wglądy w krajobraz.